TOITLUSTUSTASU

Tallinna Linnavalitsuse 21. detsembri 2022 määruse nr 42 "Tallinna linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste laste toidukulu katmise piirmäära kehtestamine" alusel katab Tallinna linn  alates 01. jaanuarist  2023 Tallinna elanike registrisse registreeritud laste toidupäeva maksumuse sõimerühmaealise lapse kohta 2,70 ja lasteaiarühmaealise lapse kohta 3,00 päevas.

Tallinna linna koolieelses munitsipaallasteasutuses käiva sõimerühmaealise lapse toidukulu katmise piirmäär on 2,70 eurot ja lasteaiarühmaealise lapse toidukulu katmise piirmäär on 3,00 eurot päevas. Seega aiarühma laste toidupäeva maksumus on linna poolt kaetud täies ulatuses, sõimerühma lapse toidupäeva maksumus on 0,10 senti suurem piirmäärast, selle katab lapsevanem igakuise arve alusel.

Toiduraha suurus alates 01. novembrist 2022.a.

Lasteaia hoolekogu  13. oktoobri 2022.a otsustega nr 2 on alates 01. novembrist 2022. a. lapse toidupäeva maksumus järgmine:

sõim (1.-3. aastased lapsed)   2,80 €;

aed (3.-7. aastased lapsed)    3,00 €. 

OSALUSTASU (kohatasu)

2023. aastal on kohatasu 88,45 eurot  Et kohatasu ei tõuseks võrreldes 2022. aastaga peab lapse ja vähemalt ühe vanema rahvastikuregistrijärgne elukoht 31. detsembri 2022 seisuga olema Tallinn, ning seda katkematult ka edaspidi.

Lapsevanematel on jätkuvalt võimalik taotleda sissetulekust sõltuvat kohatasu vabastust, avalduse alusel vabastatakse pere kohatasust ka teise või enama lasteaias käiva lapse eest ning koolivälise nõustamismeeskonna soovitusel sobitus- või erirühmas käiva lapse eest. Kohatasu vabastuse saamiseks tuleb lapsega samal aadressil elaval vanemal esitada taotlus iseteeninduskeskkonnas: info.haridus.ee/lasteaiakoht.

Vastavalt Tallinna Linnavolikogu 21. detsembri 2021 määrusele saavad vanemad 1. jaanuarist 2023 toetust või vabastust juhul, kui nii vanema kui ka lapse rahvastikuregistrijärgne elukoht on toetuse või hüvitise saamise kalendriaastale eelneva kalendriaasta 31. detsembril ning käimasoleval aastal katkematult Tallinna linn.

Täispikkuses pressiteade: https://www.tallinn.ee/et/haridus/uudis/uuel-aastal-jaab-kehtima-tallinlastele-praegune-lasteaia-kohatasu-määr

Osalustasu suuruse määrab Tallinna Linnavolikogu 15.12.2011.a. määrus nr. 41. Kohatasu tuleb maksta kõigi lasteaia nimekirja kinnitatud laste eest. Kohatasu ei maksta perioodi eest, mil lasteaed on lastele suletud.

Vanema poolt kaetava osa maksmisest vabastamist reguleerib Tallinna Linnavolikogu 03.09.2020 määrus nr. 12.

https://www.tallinn.ee/est/haridus/Soodustused-Tallinna-lasteaedades-3#n

Vanema osa maksmisest vabastamiseks esitab vanem avalduse infosüsteemi iseteeninduskeskkonnas info.haridus.ee  või lasteasutuses kohapeal.

 

RUUMIDE RENT

Lasteaia saali kasutamine 

Saali kasutamine laupäeval-pühapäeval ja riiklikel pühadel - 24,00 eurot

Saali kasutamine tööpäevadel esmaspäevast reedeni - 16,00 eurot

Saali kasutamine tööpäevadel esmaspäevast reedeni lasteringideks ja huvitegevuseks - 7,00 eurot

Lasteaia muu ruumi kasutamine 

Kabineti  kasutamine - 10,00 eurot

Kabineti kasutamine lasteringideks ja huvitegevuseks- 5,00 eurot

Lasteaia õueala kasutamine 

Õueala kasutamine - 12,00 eurot

 

Alus: Tallinna munitsipaalkoolieelsete lasteasutuste ruumide ja inventari kasutusse andmise tunnihinna kehtestamine 25.05.2022 nr HA-4/35 

 

 


Lehekülge haldab: Marve Piilbak,  õppealajuhataja.
marve.piilbak[at]kiisala.edu.ee tel. 6561706