Toitlustustasu

Tallinna Linnavalitsuse 20.septembri 2017 määruse nr 29 "Tallinna linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste laste toidukulu katmise piirmäära kehtestamine" alusel katab Tallinna linn  alates 01. septembrist 2017 Tallinna elanike registrisse registreeritud laste toidupäeva maksumuse. 

 

Toiduraha suurus alates 01. aprillist 2020.a.

Lasteaia hoolekogu  30. jaanuari 2020.a otsustega nr 4 ja nr 5  on alates 01. aprillist  2020. a. lapse toidupäeva maksumus järgmine:

sõim (1.-3. aastased lapsed)   1,80 €;

aed (3.-7. aastased lapsed)    2,0 €.

 

 

Osalustasu (kohatasu)

 

Alates 11. märtsist kuni 30. aprillini on lapsevanemad munitsipaallasteaia kohatasust vabastatud

 

 Alates 01.01.2020.a - 71,25 € kalendrikuus (Tallinna Haridusameti juhataja 31.12.2019 käskkiri nr HA-4/78).

Osalustasu suuruse määrab Tallinna Linnavolikogu 15.12.2011.a. määrus nr. 41. Kohatasu tuleb maksta kõigi lasteaia nimekirja kinnitatud laste eest. Kohatasu ei maksta perioodi eest, mil lasteaed on lastele suletud.

 

Vanema poolt kaetava osa maksmisest vabastamist reguleerib Tallinna Linnavolikogu 03.09.2020 määrus nr. 12.

https://www.tallinn.ee/est/haridus/Soodustused-Tallinna-lasteaedades-3#n

Vanema osa maksmisest vabastamiseks esitab vanem avalduse infosüsteemi iseteeninduskeskkonnas info.haridus.ee  või lasteasutuses kohapeal.

 

 

Huviringide kuutasu

 

Tulenevalt lasteaia COVID-19 leviku tõkestamise plaanis sätestatust, on huviringide tegevus ajutiselt peatatud.

Lasteaias tegutsevates huviringides osalemine toimub lapsevanemate ning huviringi juhatuse vahel sõlmitud lepingu alusel. Huviringi kuutasu ning selle tasumise kord on määratud huviringi juhatuse poolt.

 

2020 - 2021. õppeaastal lasteaias tegutsevad huviringid ning huviringide kuutasu:

Robootika (Midrimaa MTÜ) - kuutasu 26,00 €

Jalgpall (JSK Tallinna Kalev) - kuutasu 16,00 €

Lauluring ( MTÜ Laululinnud) - kuutasu 15,00 €

Spordiring (Sepps OÜ Spordiring) - kuutasu 18,00 €

Balletiring (MTÜ Noor Ballett Fouette) - kuutasu 25,00 €

Saviring (Madli Väli OÜ) - kuutasu 22,00 €

Teadusring  (OÜ Kolm Põrsakest) - kuutasu täpsustamisel €

 

 Soodustused ja toetused Tallinna lasteaedades

https://www.tallinn.ee/est/haridus/Soodustused-Tallinna-lasteaedades-3#n

 

Ruumide rent

Tunni hind lasteaia ruumide rentimisel on kehtestatud Tallinna Haridusameti juhataja 08. juuni 2010 käskkirjaga nr. 1.-2/31 " Tallinna munitsipaalkoolieelsete lasteasutuste ruumide ja inventari kasutusse andmise tunnihinna kehtestamine" ; täiendatud Tallinna haridusameti juhataja 18. veebruari 2011 käskkirjaga nr 1.-2/93 ning 30. augusti 2018 käskkirjaga nr HA-4/66.

Saali  kasutamise tunnihind (lasteüritusteks) on 6,00 €.


Lehekülge haldab: Teele Saul,  direktor.
tel. 656 17 06
teele.saul[ät]kiisala.edu.ee