Laste lasteasutusse vastuvõtmine ja väljaarvamine

Lasteaeda vastuvõtmise taotluse saab saata lasteaia e- postile, saata posti teel või tuua isiklikult lasteaia direktorile.
Lapse lasteaiast väljaarvamiseks esitab lapsevanem lasteaia direktorile avalduse.  Lapse lasteaiast lahkumisel on vanem kohustatud tasuma vanema poolt kaetava osa kuni lapse lasteasutusest väljaarvamise kuupäevani.

Laste vastuvõtmist lasteaeda  ning lasteaiast väljaarvamist reguleerib Tallinna Linnavalitsuse määrus

"Laste koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord"

 

Information about Estonian kindergartens can be found here


Lehekülge haldab: Marve Piilbak,  õppealajuhataja.
marve.piilbak[at]kiisala.edu.ee tel. 6561706