• Tallinna 26. Lasteaed  asutati  1956. aastal.

1956.a – Tallinna Ehitustrusti Lasteaed nr. 26 (asukoht: Pärnu mnt. 129).

 • üldtüüpi, 100 lapsele.
 • kuni 1963 aastani  koosseisus vene õppekeelega   ööpäevarühm
 • lasteaeda juhatas pr. Veera Rannik    

ja

Tallinna Ehitustrusti Lastesõim nr. 1 (asukoht: Kiisa tn. 4).

 

1961 - 1964   lasteaeda juhatas pr. Vilma Kuutma

1964 - 1968     lasteaeda juhatas pr. Valve Orav

1968 –1977     lasteaeda juhatas pr. Valve Koosma


1970. a -   Tallinna 26. Lastepäevakodu (asukoht: Kiisa tn.6).

 • kuuerühmaline
 • 1978 – 1990 traditsiooniline suvelaager Laulasmaal
 • avati seitsmes rühm  (asukoht: Lohusalu;  töötas 1993. aastani)
 • 1990 – 1994  asutus kapitaalremondis; taasavati 1994. a. neljarühmalisena
 • 1996 a. – lasteasutus viierühmaline
 • alates 1997. aastast koosseisus logopeed

1978 – 1994   lasteaeda juhatas pr. Hinge Räim     
1999. a. -   Tallinna 26. Lasteaed  (üldtüüpi koolieelne munitsipaallasteasutus  (üks sõime- ja neli aiarühma)

 • 2006.a – lasteaed on Tervist Edendavate Lasteaedade (edaspidi: TEL) võrgustiku liige ( Tervise Arengu Instituut;  Tunnistus nr.87; 15.12.2006)
 • Koolitusluba  nr 3713HTM (v.a. haridus- ja teadusministri 11.05.2005 käskkirja nr. 412 alusel)
 • 2013.a - lasteaed on liitunud MTÜ Lastekaitse Liidu projektiga "Kiusamisest vaba lasteaed" (sertifikaat nr. 140; 01.02.2013)
2015.a -  Tallinna Linnavolikogu 19.02.2015.a otsusega nr. 29 on Tallinna 26. Lasteaed ümber nimetatud Tallinna Kiisa Lasteaiaks .
2018. a - lasteaias on üks sõimerühm, kuus  aiarühma ning tasandusrühm (alates 01.09.2015. aastast).

Lehekülge haldab: Marve Piilbak,  õppealajuhataja.
marve.piilbak[at]kiisala.edu.ee tel. 6561706