Linna töötaja portaal (LTP) https://linnatootaja.tallinn.ee

Linna töötaja portaal on keskkond, millega liitunud asutuse töötajad saavad...

  • esitada oma puhkusetaotlust ja seda hiljem muuta,
  • esitada lähetuskorraldust ja lähetuse kuluaruannet,
  • saada ülevaate enda koolitustest ja esitada oma koolitustaotlust,
  • saada ülevaadet enda kasutusel olevatest varadest.

Tallinna Haridusamet http://www.tallinn.ee/est/haridus/

Haridus- ja Teadusministeerium http://www.hm.ee/

Tervise Arengu Instituut http://www.tai.ee/

Ajakiri Lasteaed http://www.lasteaed.net/

Eesti Lastevanemate Liit http://www.laps.ee/

Märka ja aita! http://markajaaita.haridus.ee/

Projekt "Kiusamisest vaba lasteaed" Kiusamisraamat

programm "Roheline Kool"

Põhja-Eesti Rajaleidja keskus    http://www.rajaleidja.ee/pohjaeesti/

 

 

 


Lehekülge haldab: Marve Piilbak,  õppealajuhataja.
marve.piilbak[at]kiisala.edu.ee tel. 6561706