Aeg

Olulisemad haridusprojektid

Sisu

Alates 2000. a. (igal aastal aprilli kuus)

Üle- Eestilised Spordipäevad - Audentese Erakool

Spordipäevad (kõik vanuserühmad), loodusmatkad ( 5.- 7. a. lapsed). Õuesõpe. Osalemine linna spordi- ja tervisepäevadel (keskmine ja vanem rühm).

Kabeturniir (alates 2002.a.,  5.-7. a. lapsed).

Alates 2000.a. (läbi õppeaasta)

Liikluskasvatus - Põhja Regionaalne Maanteeamet

Liikluspäevad (kõik vanuserühmad). Õuesõpe. Avastusõpe.

Alates 2001.a. (igal aastal aprilli kuus)

Projekt Südametervis -Eesti Südameliit

Südamenädalad  aprilli kuus

Südamenädal. Vabariikliku Südamenädala teemast tulenevad südamepäevad (kõik vanuserühmad).

Alates 2002.a.

(märts – juuni)

Enesehoiuprogramm "Otsi Otti" (lapse turvalisus ja kaitstus eksinu olukorras)

Õuesõpe, avastusõpe (lasteaed + mets). "Otsi Otti" programm 5.- 6. a. vanuserühmas ; 3 kuu vältel 1x nädalas.

Alates 2003.a. (igal aastal aprilli kuus)

Keskkonnaprojekt "Lope" – Keskkonnaministeerium

Keskkonnapäevad kõigis vanuse-rühmades.

2008 a lisandus: Kampaania Puhta Eesti nädal (aprill 2008). Õppekäigud loodusesse, prügi märkamine, selle jõukohane koristamine, jääkmaterjalist meisterdamine; Keskkonnapäev (05. juuni)

Alates 2003.a. (läbi õppeaasta)

Kekkonnahoid ja säästev tarbimine - Taaskasutuskeskus/Uuskasutuskeskus/MTÜ KultuuriRosin

Prügihunt, Taaskasutuskeskuse Jäätmelava – keskkonnahoid, jääkmaterjali kasutamine (kõik vanuserühmad).

Alates 2004.a. (igal aastal märtsi kuus)

Emakeele projekt “Emakeele ilus kõla”

Luulekonkurss (4. –7. a. vanuserühmad)

Alates 2005.a. (läbi õppeaasta)

Emakeele projekt -Tallinna Keskraamatukogu Tondi filiaal

Lugemispesa (2. rühm), raamatupäevad lugemispesas. Õppepäevad Tondi raamatukogus (märts, aiarühmad).

Alates 2005.a. (jaanuar - juuni)

Tallinna Võimlemispidu – Eesti Spordiselts Kalev

Osalemine võimlemispeol (võimlemisrühm, 6. aastased lapsed).

Alates 2005.a. (septembri kuus)

Rukkileivanädal – Eesti Leivaliit

Rukkileivapäev. Tervisliku toitumisega seotud päevad (pereüritused; kõik vanuserühmad).

Alates 2007.a.

Hariduslik projekt “Turvaline lasteaed”

algatus: MTÜ Eesti Naabrivalve

2008. a. lisandus: MTÜ Tartu Nõustamis- ja Kriisiabikeskus CAP projekt “Lastevastase vägivalla ennetustöö programm”

2012 .a. lisandus: MTÜ Lastekaitse Liit; „Kiusamine lasteaia laste hulgas, sellega toimetulek“

2013.a. liitusime  MTÜ Lastekaitse Liidu projektiga „Kiusamisest vaba lasteaed“

5.- 7. aastased lapsed, lapsevanemad (pereprojekt), pedagoogid ; lapse turvalisus, enesehoiu teadmised.

 

Alates 2007.a.

Toitumisalane programm - Tervise Arengu Instituut (TAI)

Tervisliku toitumise päevad ja nädalad lasteaias ( Nt. kampaania “Vali tervis – vali 5 puu- ja köögivilja päevas”) . Kõik vanuserühmad.

Alates 2008.a.

Päästeala ennetustöö projekt -Põhja- Eesti Päästekeskuse ennetustöö büroo

Õppekäigud komandodesse (keskmine, vanem vanuserühm). Praktilise evakueerumise harjutamine – kõik vanuserühmad.

Alates 2009.a.

Tervist edendav projekt 6.-7. a. lastele “ Ujumise algõpetus “.

Ujumise algoskuse omandamine. Koostöö: Audentese Spordiklubi.

Alates 2009.a.

Haridusteaduse ja õpetajakoolituse edendamise programmi Eduko “Hea õpetaja kuu”

Kõik vanuserühmad, lapsevanemad . Õpetaja märkamine, tunnustamine.

Alates 2009.a.

Alates 2013.a.

RMK Loodusõppeprogrammid (RMK looduskeskused)

MTÜ Lastekaitse Liidu projekt "Kiusamisest vaba lasteaed"

Aegviidu looduskeskus, Viimsi looduskeskus (Harku õpperada) jms.

Lasteaiakiusamise ennetamine.

Alates 2019 a.

 Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti Linnaaianduse projekt

 

 

KIK keskkonnateadlikkuse projekt

Õppeaedade toimimise põhimõtteks on koosloome, looduslähedane aiapidamine ja -hooldus ning söögi-, tarbe- ja ilutaimede kooskõla.

 Suunatud koolieelikutele, mille eesmärgiks on keskkonnakasutuse põhimõtete, looduse ja inimühiskonna seoste, looduses toimuvate protsesside ja elurikkuse tundmaõppimine.

 

Alates 2022.a.

Räpina Aianduskooli taimekasvatusprojektid:

2022 a. "Maitsetaimedega sõbraks"

2023 a. " Maasikasõbrad"

 

Projekti eesmärgiks on kasvatada, hooldada, paljundada maitsetaimi. 

 

Koostööparnerid

Eesti Lastekirjanduse Teabekeskus
Haridus- ja Teadusministeerium
Tallinna Linnavalitsus
Tallinna Kesklinna Valitsus
Tallinna Haridusamet
Tervise Arengu Instituut (TAI)
Tallinna TEL lasteaiad
 

Ametiasutused

Keskkonnaministeerium
Keskkonnaamet
Põhja- Eesti Päästekeskus
Terviseamet
Maanteeamet
Veterinaar- ja Toiduamet
Lastekaitse Liit

Koolitusasutused

Tallinna Ülikool
Tallinna Pedagoogiline Seminar
Tiigrihüppe Sihtasutus
Audentese Erakool
Eesti Logopeedide Ühing
LogoServ Koolitus
Lehola Keskkonnahariduskeskus
 

Laste huvitegevuse toetajad

Jalgpalliklubi Tallinna Kalev
Eesti Kabeliit
Eesti Südameliit
MTÜ Looduslaps

 


Lehekülge haldab: Marve Piilbak,  õppealajuhataja.
marve.piilbak[at]kiisala.edu.ee tel. 6561706