DOKUMENDIREGISTER

Tallinna ametiasutuste dokumendiregister on leitav SIIT

 

KORRUPTSIOONI ENNETAMINE

Korruptsiooni ennetamise õiguslikke aluseid ja vastutust reguleerib korruptsioonivastane seadus.

Korruptsiooni ennetamisel lähtutakse Tallinna Hariduameti juhataja käskkirjaga kinnitatud Korruptsiooni ennetavast juhendist.

Korruptsiooni ennetamise meetmete eest vastutav isik Tallinna Kiisa Lasteaias on direktor Triin Tamsalu.

Kontaktandmed: e-post: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud., tel: 57872295

Töökohad, millega kaasneb ametiseisund on kinnitatud direktori käskkirjaga.

Vastutavad isikud ostumenetluse korraldamisel on kinnitatud direktori käskkirjaga.

Korruptsiooni ennetamise info ja veebikoolitused on leitavad SIIT

 

ISIKUANDMETE KAITSE JA TÖÖTLEMINE LASTEAIAS

Tallinna Kiisa Lasteaed juhindub isikuandmete töötlemisel kehtivatest isikuandmete töötlemist reguleerivatest õigusnormidest sh avaliku teabe seadusest ja  Tallinna linna andmekaitsetingimustest

TALLINNA KIISA LASTEAIA ANDMEKAITSE TINGIMUSED

Lasteaia andmekaitsespetsialisti ülesandeid täidab Tallinna Linnakantselei linnasekretäri büroo andmekaitsespetsialist. Linna andmekaitsespetsialistiga saab võtta ühendust e-posti aadressil See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

 

Lasteaia andmekaitse kontaktisik, kelle ülesandeks on koordineerida lasteaia andmekaitse küsimuste lahendamist, on direktor Triin Tamsalu, e-post: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

 

KORRAD, JUHENDID

TÖÖTASUJUHEND 

TÖÖKORRALDUSE REEGLID

ASJAAJAMISKORD

 

UURINGUD JA ANALÜÜSID

Lasteaial tellitud uuringud puuduvad. Tallinna Haridusameti haridusalaste uuringutega saab tutvuda siin. http://www.tallinn.ee/est/haridus/Haridusalased-uuringud

 
RIIGIHANKED

Hetkel riigihankeid ei toimu.

Eelarve http://www.tallinn.ee/eelarve

 
ARUANDED

Enesekontrolli tuleohutusaruanne 2020

Enesekontrolli tuleohutusaruanne 2019

Alushariduse rahuloluküsitluste tagasiside 2018 Tallinna Kiisa Lasteaed

Sisehindamise aruanne 2016-2017;2017-2018;2018-2019

Enesekontrolli tuleohutuse aruanne 2018

 

RIIKLIK JÄRELVALVE

Riikliku  järelevalve ettekirjutused ja otsused

Õppeasutuste ja nende pidajate nõustamist korraldab ning järelevalvet viib läbi Haridus- ja Teadusministeerium.

Põhja piirkond (Tõnismägi 11, Tallinn)

Harjumaa: Piret Hiisjärv, See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.mobiiltelefon 56876436; lauatelefon 735 4076

 

TERVISEAMET

Riikliku järelevalve menetlustoimingu protokoll nr 12.5-1/19/814-2; 12.09.2019. Protokolli lisad: Koolieelse lasteasutuse tervisenõuded; Koolieelse lasteasutuse järelevalvemenetluse teostamiseks valdusesse sisenemise, valduse ja vallasasja läbivaatuse protokoll. Rikkumisi ei tuvastatud, amet lõpetab riikliku järelevalvemenetluse.

Koolieelse lasteasutuse toitlustamise riikliku järelevalvemenetluse teostamiseks valdusse sisenemise, valduse ja vallasasja läbivaatluse protokoll nr TL18 KH-33; 28.02.2018. Rikkumisi ei tuvastatud, riiklik järelevalvemenetlus lõpetatakse.

Koolieelse lasteasutuse inspekteerimise akt TL17 KH-84; 29.05.2017. Ettekirjutusi ei ole.

Koolieelse lasteasutuse toitlustamise inspekteerimise akt  TL17 KH-14T; 26.01.2017. Ettekirjutusi ei ole.
Koolieelse lasteasutuse inspekteerimise akt  TL16 KH-102; 05.08.2016. Ettekirjutusi ei ole.
Koolieelse lasteasutuse toitlustamise inspekteerimise akt  TL14 KH-126T; 31.08.2015. Ettekirjutusi ei ole.

 

Päästeameti Põhja päästekeskus

Ettekirjutus 03.06.2019 nr 7.-2/6.2/1339: Tagada piksekaitse täielik kontroll vastavalt tehnilisele normile ja tootja juhisele.Täitmise tähtaeg: 01.07.2019. Haldusmenetlus lõpetatud 26.06.2019 seoses ettekirjutuse täitmisega.

Paikvaatluse protokoll haldusmenetluses; 08.06.2017 nr 7.2-5.2/1735-2 (puudusi ei tuvastatud, haldusmenetlus lõpetatakse).

Paikvaatluse protokoll haldusmenetluses; 12.01.2016.
Haldusmenetluse lõpetamine; 18.01.2016 (puudused likvideeritud).

 

Veterinaar- ja Toiduamet

Katseprotokoll nr TL2004630-BT (kontrollproovid); 28.09.2020. Kõrvalekaldeid ei ole.

Protokoll nr 01-98-20/043; 16.04.2020. Ettekirjutusi ei ole.

Kontrollakt 01-98-19/175; 03,10.2019. Ettekirjutusi ei ole.

Kontrollakt 01-98-18/152; 21.09.2018. Ettekirjutusi ei ole.

Kontrollakt 01-98-17/181; 30.10.2017. Ettekirjutusi ei ole.

Kontrollakt 01-294-16/170; 03.11.2016. Ettekirjutusi ei ole.

 

Jõustunud kohtulahendid

Lasteaial jõustunud kohtulahendeid ei ole.

Kohtuteave:
Riigikohtu lahendid https://www.riigiteataja.ee/kohtuteave/riigikohtulahendid.html
Maa- ja ringkonnakohtu lahendid https://www.riigiteataja.ee/kohtuteave/maa_ringkonna_kohtulahendid/main.html

 
Vabad ametikohad

 

Lisainfo: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.   

 

 

  -  

Koosseis

Ametikoht

Ametikoha suurus

Ametikoha suurus

Juhid

Direktor

1,0

 

Õppealajuhataja

1,0

Tugispetsialistid 

Tasandusrühma logopeed

1,0

 

Eripedagoog

1,0

Tippspetsialistid

Muusikaõpetaja

1,0

 

Liikumisõpetaja

1,0

Keskastme spetsialistid

Majandusjuhataja

1,0

 

Õpetaja abi

Assistent

8,50

2,0

Õpetajad

Õpetaja

16,0

Töölised

Kokk

 

1,0

 

Koosseis kokku

32,50

 

 

 


Lehekülge haldab: Marve Piilbak,  õppealajuhataja.
marve.piilbak[at]kiisala.edu.ee tel. 6561706