Tallinna Kiisa Lasteaed on vastu võetud Tervist Edendavate Lasteaedade  (TEL) võrgustiku liikmeks 15.12.2006.a.

Lasteaia terviseedendamise kontseptsioon on suunatud laste tervise hoidmisele ja edendamisele;
käsitleb kogu lasteaia hetkeseisu ja tegevust tervistedendava koostöö, laste arenguks soodsate tingimuste loomise ning laste arendamise ja tervisliku eluviisi kujundamise lõikes.

Tervise Arengu Instituut http://www.tai.ee/


Lehekülge haldab: Marve Piilbak,  õppealajuhataja.
marve.piilbak[at]kiisala.edu.ee tel. 6561706