Lasteaia õppekavaga saate tutvuda siin: Tallinna Kiisa Lasteaia õppekava

2022 - 2023  õppeaasta eesmärk

AVAN AKNA LOODUSESSE - SALAVÕTME LEIAN SEALT

Eesmärk:
Õppe- ja kasvatustegevustes rakendatakse keskkonnakasvatuse põhimõtteid läbi erinevate metoodikate, mis toetavad lapse arengut ning õhinapõhist õppimist

põhimõtted:

★ Suunata lapsi märkama ümbritsevat keskkonda läbi igapäevategevuste, mängu, õppetegevuste ja aktiivõppemeetodite (õuesõpe, avastusõpe, õppekäigud).
★ Õppetegevuste ilmestamine erinevate it- ja nutivahenditega

 


Lehekülge haldab: Marve Piilbak,  õppealajuhataja.
marve.piilbak[at]kiisala.edu.ee tel. 6561706