Lasteaia õppekavaga saate tutvuda siin: Tallinna Kiisa Lasteaia õppekava

Õppe-ja kasvatustegevuse eesmärk 2023/2024 õppeaastal

 

Laps on aktiivne ja rõõmsameelne õppija, kelle teadmised kultuurilise mitmekesisuse rikastamiseks saadakse läbi individuaalse õpihuvi toetamise, MÕK põhimõtete ning aktiivõppe meetodite rakendamise.

Põhimõtted:

·       Suunata lapsi märkama Eesti oma kultuuriruumi ning teiste rahvaste kultuuri ja traditsioone.

·       Suunata lapsi märkama ümbritsevat keskkonda läbi igapäevategevuste, mängu, õppetegevuste ja aktiivõppemeetodite (õuesõpe, avastusõpe, õppekäigud).

·       Õppetegevuste ilmestamine erinevate it- ja nutivahenditega

 


Lehekülge haldab: Marve Piilbak,  õppealajuhataja.
marve.piilbak[at]kiisala.edu.ee tel. 6561706