Meie keskkonna põhimõtted:

 • Väärtustame ümbritsevat keskkonda ja loodust.
 • Kaasame ja teeme koostööd oma tegevustesse kõiki huvigruppe.
 • Osaleme keskkonnaharidust toetavates projektides.
 • Kasutame olemasolevaid ressursse säästlikult:
  • - ruumist lahkudes kustutame tuled
  • - kontrollime veekraane ja WC-loputuskaste
  • - sorteerime prügi (paber ja papp, biojäätmed, patareid, üldprügi, plast).
 • Lasteaia Rohelise Kooli tegemiste tutvistamine laiemale avalikkusele stendidel, lasteaia kodulehel ja lasteaia FB lehel.
 • Tegevuste hindamine, analüüsimine ja vajadusel parenduste sisseviimine.