Eelmise aasta lõpus toimus meie  lasteaias kõikidele  lasteaia õpetajatele õpiõue rajamise koolitus. Koolitust viis läbi Huvitava Bioloogia kool. Koolituse käigus tutvusid õpetajad erinevate õpiõue võimalustega. Õpiõue rajamise peamine kasu on laste füüsilise ja vaimse tervise paranemine, erinevate valdkondade õppimine läbi mängu, laste mänguvõimaluste mitmekesistamine. Koolituse käigus toimus ka õpetajate vahel mitu arutelu, millised on meie lasteaia õueala võimalused tegevuste läbiviimiseks, millised õue tegevused rikastavad laste mängu ja toovad looduse lapsele lähemale. Kevedel astume üheskoos esimesed sammud lasteaia õpiõue rajamisel. Sel aastal võtavad vanemate rühmade lapsed osa Huvitava Bioloogia kooli loodusalaste katsete projektist, mis on suunatud lasteaialastele “Looduskeskkonna-alased katsed lasteaias”. Katseid ise läbi tehes suureneb laste vaimustus looduses toimuvatest nähtustest. Läbi vahetu kogemuse ja eakohase selgituse õpivad nad meid ümbritsevas looduses toimuvaid protsesse paremini tundma.

 

Marve Piilbak

õppealajuhataja


Lehekülge haldab: Marve Piilbak,  õppealajuhataja.
marve.piilbak[at]kiisala.edu.ee tel. 6561706