24. mail võttis Tallinna Kiisa  Lasteaed osa Ülemaailmsest Orienteerumise päevast.
Marek Karm Eesti Orienteerumisliidust oli meile abiks selle põneva ja  sportliku ürituse korraldamisel ja läbiviimisel. Lasteaia territooriumile olid paigutatud kontrollpunktid, igas punktis asusid kompostrid. Lapsed liikusid orienteerumiskaartidega ning märgistasid kompostri abil oma kaardile läbitud punktid. Orienteerumispäev oli  meie lasteaia perele  väga huvitav, õpetlik  ja lõbus kogemus. Suur tänu korraldajatele!
Järgmine Ülemaailmne Orienteerumise päev toimub 23. mail 2018. aastal. Osaleme kindlasti.

Maia Kalmus               
õppealajuhataja            


Lehekülge haldab: Marve Piilbak,  õppealajuhataja.
marve.piilbak[at]kiisala.edu.ee tel. 6561706