Sellel aastal tähistasime sõbrapäeva mänguhommikutega lasteaia saalis. Meie lasteaed liitus 2013 aastal  „Kiusamisest vabaks“ programmiga ning sõbrapäeval lähtusime „Kiusamisest vabaks“ metoodikast. Lapsed võtsid rühmast kaasa oma väikesed karud ja saalis oli neid ootamas Lotte ja Suur Sõber Karu. Sügisel Sinises rühmas alustanud lastel ei olnud veel oma väikesi karusid kuid Suur Sõber Karu tõi ka nendele karud. Suur oli laste üllatus, kui sisse sõitis traktor, mida juhtis karu ning järelkäru oli täis väikesi karusid. Iga laps sai endale uue sõbra. Üheskoos räägiti sõbralikkusest ja heaks kaaslaseks olemisest. Lapsed said laulda, tantsida ja mängida koos oma väikeste karudega. Sõber Karu juhendamisel joonistasime üksteisele seljale ja tunnetasime teise puudutust seljal.
Rõõmus laps on rahulik laps ning sellepärast kogesime vaikuseminutite harjutust, kuhu kaasasime väikesed karud. Kuulasime rahustavat muusikat, piilusime kuidas liigub väike karu kõhul kui sa sügavalt sisse ja välja hingad. Kujutasime ette värvilise õhupalli paisumist kõhus.
Iga rühm sai kaasa karu käpajäljega diplomi, mis kinnitas, et selles rühmas käivad sõbralikud ja rõõmsad lapsed ning Sõber Karuga värvipildid, et rühmas üheskoos neid värvida ja meenutada toredat mänguhommikut koos Sõber Karuga.
Peame oluliseks, et laps tuleks lasteaeda hea tujuga ning läheks ka õhtul koju rõõmsa ja heatujulisena. Sellepärast juhindume oma igapäevatöös „Kiusamisest vabaks“ juhtmõttest, milleks on – alati saab olla hea kaaslane!
Hea kaaslane juhindub neljast põhiväärtusest:
SALLIVUS Arvestame üksteise erinevustega ja kohtleme teineteist võrdsetena.
AUSTUS Arvestame kaaslastega ja oleme oma viisaka käitumisega teineteisele eeskujuks.
HOOLIVUS Näitame kaaslase suhtes üles huvi ja abivalmidust.
JULGUS Jääme endale kindlaks ja kaitseme üksteist ebaõigluse eest.

Mänguhommikud korraldas Roosa rühma meeskond.

                   

                     

                    


Lehekülge haldab: Marve Piilbak,  õppealajuhataja.
marve.piilbak[at]kiisala.edu.ee tel. 6561706